اجرای آسفالت پلیمری راه های روستایی گیلان با استفاده از افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان

راه های روستایی گیلان در منطقه ای بارانی و مرطوب قرار داد و معمولا از مصالح سیلیسی برای اجرای آسفالت در نواحی شمالی کشور استفاده می شود که همین امر باعث کاهش دوام رطوبتی آسفالت شده و به مرور زمان آسفالت در این مناطق از بین می رود. برای رفع این مشکلات، از افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان در اجرای آسفالت استفاده شد که علاوه بر افزایش چسبندگی بین قیر و مصالح، باعث افزایش دوام رطوبتی و کاهش شن زدگی در آسفالت این جاده شده است.

 

افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان با نام تجاری TEGO Addibit L300 برای تامین دوام رطوبتی آسفالت استفاده می شود.

پلیمر وستنامر شرکت ایوانیک آلمان در ترکیب با پودر لاستیک استفاده می شود.

پلیمر وستاپلاست شرکت ایوانیک آلمان دامنه عملکردی قیر را در دماهای بالا و پایین افزایش می دهد.

امولسی فایر PKF برای تهیه قیر امولسیونی عملکردی بسیار عالی دارد.

غلیظ کننده قیر امولسیونی (تیکنر) شرکت ایوانیک آلمان برای بهبود غلظت قیر امولسیونی بسیار پرکاربرد می باشد.

وستاوکس بهبود دهنده ی PG قیر با کارایی بهتر از ساسوبیت.