AkaBit EL70

قیر اصلاح شده پلیمری

 

 

AkaBit EL70

آکابیت EL64

 

درجه عملکردی قیر: PG 70 -22

الاستیک ریکاوری (برگشت پذیری قیر) بیشتر از ۸۰%

نقطه نرمی بیشتر از ۸۰ درجه سانتیگراد

اختلاف نقطه نرمی در آزمایش پایداری کمتر از ۲/۲ درجه سانتیگراد

 

 

 

آکابیت EL70

نظر به اینکه قیر خالص از لحاظ رفتار رئولوژیکی دارای محدودیتهای متعددی می باشد و ذاتا نمی تواند پاسخگوی نیاز های مختلف پروژه های راهسازی باشد، لذا برحسب آب و هوای منطقه، شیب و قوس جاده، میزان سرعت و ترافیک، می بایست نسبت به اصلاح خصوصیات قیر اقدام نمود.

اهداف اصلاح قیر:

  1. بهبود چسبندگی مصالح سنگی جهت اجتناب از جداشدگی مصالح، شن زدگی و ایجاد چاله
  2. افزایش مقاومت برشی قیر و مقاومت بیشتر آسفالت در مقابل شیارشدگی جهت اجتناب از ناهمواری در سطح آسفالت
  3. افزایش مقاومت آسفالت در مقابل خستگی جهت اجتناب از وقوع ترک های خستگی
  4. کاهش نقطه شکست قیر و بهبود رفتار قیر در دمای پایین جهت ممانعت از ترک خوردگی آسفالت در دمای پایین
  5. ایجاد رفتار الاستیک در قیر و برگشت پذیر نمودن بخشی از تغییر شکل های ایجاد شده در سطح راه جهت کاهش ناهمواری

با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشور در پروژه های گوناگون، PG قیر های خالص جهت رفع نیاز های پروژه ها کفایت نمی کنند، لذا این شرکت اقدام به ارائه انواع قیر های اصلاح شده پلیمری با PG های گوناگون از جمله قیر پلیمری آکابیت EL70 با مشخصات فوق الذکر نموده است. قیر پلیمری AkaBit EL70 با PG 70 -22 به دلیل بازه ی اختلاف دمایی که می تواند به خوبی تحمل کند و دچار خرابی نشود،قابل استفاده در بسیاری از مناطق در فصول گرم و سرد در کشور میباشد.

 

 

برای دریافت کاتالوگ محصول AkaBit EL70 برروی فایل زیر کلیک کنید

کاتالوگ AkaBit EL70