اجرای پروژه بزرگراه خلیج فارس با استفاده از انتی استریپر ایوانیک آلمان

بزرگراه خلیج فارس یکی از بزرگراه های شهر تهران می باشد که تهران را به قم متصل می نماید. این بزرگراه علاوه بر تردد شهروندان تهرانی و سفر های بین شهری مسیر عبور وسایل نقلیه سنگین نیز می باشد.

مصالح استفاده شده برای آسفالت این بزرگراه دارای درصد سیلیس بالا می باشد. در مورد این نوع مصالح، مقاومت بیشتر است ولی احتمال شن زدگی و عریانشدگی اسفالت نیز بیشتر می گردد. بخاطر توجه کارفرمای محترم پروژه (سازمان مهندسی شهرداری تهران) و مشاور پروژه (شرکت فرادید) به کیفیت و دوام رطوبتی آسفالت، که امری بسیار مهم در استحکام و طول عمر آسفالت می باشد، استفاده از افزودنی آنتی استریپر به پیمانکار پروژه (شرکت میلاد پاکدشت) ابلاغ شد. پروژه روسازی آسفالتی بزرگراه خلیج در سال ۱۳۹۵ با استفاده از آنتی استریپر شرکت ایوانیک آلمان انجام شد.

عریانشدگی اسفالت یکی از خرابی های اصلی این نوع روسازی است که به دلیل نفوذ آب بین قیر و مصالح سنگی به وجود می آید. نیروی نفوذ آب به درون مخلوط قیر و مصالح سنگی روسازی آسفالتی را خراب می کند. آب می تواند در منافذ مصالح سنگی وجود داشته باشد و یا اینکه از طریق تراوش به درون ترک های مخلوط آسفالتی ظاهر شود. آب با نفوذ در سرتاسر قشر قیر و پس از رسیدن به سطح تماس قیر و مصالح سنگی و نقاط فعال موجود در سطح مصالح سنگی، پیوند بین قیر و مصالح سنگی را تضعیف می کند. برای رفع این مشکل می توان از افزودنی آنتی استریپر استفاده نمود.

افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان با نام تجاری TEGO Addibit L300 برای تامین دوام رطوبتی آسفالت استفاده می شود.

پلیمر وستنامر شرکت ایوانیک آلمان در ترکیب با پودر لاستیک استفاده می شود.

پلیمر وستاپلاست شرکت ایوانیک آلمان دامنه عملکردی قیر را در دماهای بالا و پایین افزایش می دهد.

امولسی فایر PKF برای تهیه قیر امولسیونی عملکردی بسیار عالی دارد.

غلیظ کننده قیر امولسیونی (تیکنر) شرکت ایوانیک آلمان برای بهبود غلظت قیر امولسیونی بسیار پرکاربرد می باشد.

وستاوکس بهبود دهنده ی PG قیر با کارایی بهتر از ساسوبیت.

اتوبان خلیج

اجرای پروژه بزرگراه خلیج فارس با استفاده از انتی استریپر ایوانیک آلمان بزرگراه خلیج فارس یکی از بزرگراه های شهر تهران می باشد که تهران را به قم متصل می نماید. این بزرگراه علاوه بر تردد شهروندان تهرانی و سفر های بین شهری مسیر عبور وسایل نقلیه سنگین نیز می باشد. مصالح استفاده شده برای آسفالت […]