این جاده در شمال شرقی تهران واقع می باشد که در آن تردد بسیار زیاد کامیون های حمل نخاله های ساختمانی وجود دارد و به همین دلیل متحمل ترافیک وزن بالایی است.

به دلیل واقع شدن این پروژه در مسیر با تردد سنگین و نیز استفاده از مصالح رودخانه ای در این پروژه که حاوی مقادیر بالای سیلیس بودند لذا آسفالت این پروژه مستعد عریان شدگی و استریپینگ بود. به همین دلیل با توجه ویژه سازمان عمران مناطق شهرداری تهران و مشاور پروژه، شرکت اردام، مورد تامین دوام رطوبتی آسفالت مورد توجه قرار گرفت و به پیمانکار مربوطه، شرکت پاکسارشن، لزوم استفاده از اصلاح کننده قیر آنتی استریپر جهت تامین دوام رطوبتی آسفالت ابلاغ گردید. این پروژه با استفاده از آنتی استریپر شرکت ایوانیک آلمان در سال ۱۳۹۴ انجام شد.

روسازی های آسفالتی به دلیل اینکه در معرض عوامل جوی به ویژه رطوبت و بارگذاری ترافیکی قرار می گیرند با گذشت زمان دچار استهلاک شده و بروز خرابی در آن ها اجتناب ناپذیر است. عریان شدگی که یکی از انواع خرابی های رویه های آسفالتی است می تواند مقدمه ای برای بروز خرابی های زود هنگام دیگر مانند ترک خوردگی، شیار شدگی مسیر چرخ ها، بیرون پریدگی، ایجاد چاله و ترک های پوست سوسماری باشد. در بسیاری از موارد، عوامل خارجی یا ویژگی های داخلی روسازی های آسفالتی همچون درصد بالای سیلیس مصالح، سبب عریان شدگی زود هنگام می شوند، لذا شناخت این عوامل و حل این مشکلات برای دوام روکش آسفالتی امری ضرری است که استفاده از اصلاح کننده قیر آنتی استریپر یک راه مطمئن می باشد.

افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان با نام تجاری TEGO Addibit L300 برای تامین دوام رطوبتی آسفالت استفاده می شود.

پلیمر وستنامر شرکت ایوانیک آلمان در ترکیب با پودر لاستیک استفاده می شود.

پلیمر وستاپلاست شرکت ایوانیک آلمان دامنه عملکردی قیر را در دماهای بالا و پایین افزایش می دهد.

امولسی فایر PKF برای تهیه قیر امولسیونی عملکردی بسیار عالی دارد.

غلیظ کننده قیر امولسیونی (تیکنر) شرکت ایوانیک آلمان برای بهبود غلظت قیر امولسیونی بسیار پرکاربرد می باشد.

وستاوکس بهبود دهنده ی PG قیر با کارایی بهتر از ساسوبیت.

جاده آبعلی

این جاده در شمال شرقی تهران واقع می باشد که در آن تردد بسیار زیاد کامیون های حمل نخاله های ساختمانی وجود دارد و به همین دلیل متحمل ترافیک وزن بالایی است. به دلیل واقع شدن این پروژه در مسیر با تردد سنگین و نیز استفاده از مصالح رودخانه ای در این پروژه که حاوی […]