anti stripper

آنتی استریپر

تامین دوام رطوبتی آسفالت طبق نشریه ۲۳۴ با استفاده از آنتی استریپر ایوانیک 

کاهش دمای مورد نیاز جهت تراکم آسفالت به میزان ۳۰ درجه سانتی گراد

آنتی استریپر مایع ضد عریان شدگی آسفالت میباشد. خرابی­ های ناشی از عریان شدگی از معضلات اصلی روسازی­ های انعطاف پذیر آسفالتی به شمار می­روند. در حال حاضر، روکش ­های آسفالتی جاده­ ها و معابر کشور با استفاده از مخلوط آسفالت گرم سنتی اجرا می­شوند که با استفاده از مخلوط مصالح سنگی و قیرهای خالص تولید می­شود. عریان­ شدگی یکی از خرابی­های اصلی روسازی آسفالتی است که به دلیل نفوذ آب بین قیر و مصالح سنگی به وجود می­ آید. نیروی نفوذ آب به درون مخلوط قیر و مصالح سنگی روسازی را خراب می­کند. آب می­تواند در منافذ مصالح سنگی وجود داشته باشد و یا اینکه از طریق تراوش به درون ترک­های مخلوط آسفالتی ظاهر شود.آنتی استریپر مایع ضد عریان شدگی برای افزایش چسبندگی قیر به مصالح سنگی و کاهش حساسیت رطوبتی آسفالت گرم در اروپا و آمریکا به طور گسترده به کار رفته است. این افزودنی بر مشخصات قیر آسفالتی اثر می­گذارد. تأثیر افزودنی مایع ضد عریان­ شدگی در حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی به مشخصات فیزیکی و شیمیایی قیر و مصالح سنگی و همچنین به مقدار افزودنی مورد استفاده بستگی دارد. افزودنی­ های مایع ضد عریان­ شدگی آسفالت ترکیبات شیمیایی بر پایه آمین هستند. آمین مایع و استر فسفات مایع دو نوع از افزودنی­های ضد عریان­ شدگی در آسفالت گرم می­باشند. این افزودنی­ها، کشش سطحی بین قیر و سنگدانه ­ها را کاهش می­دهند و در نتیجه چسبندگی قیر و مصالح سنگی افزایش می­ یابد. از این رو، این افزودنی­ ها عوامل فعال سطحی می­باشند. پایداری حرارتی مواد ضد عریان ­شدگی مایع امری مهم است. ساده ­ترین روش افزودن مواد ضد عریان­ شدگی مایع به آسفالت، اختلاط مستقیم آن با قیر پیش از اضافه کردن آن به مصالح سنگی است. افزودنی مایع ضد عریان­ شدگی را می­توان به هر مقداری با قیر مخلوط کرد و پیش از تولید آسفالت، انبار نمود. این مزایا منجر به صرفه ­جویی در زمان و هزینه می­شود.

مزایا

  •  اختلاط بسیار سریع و ساده با قیر
  • افزایش چسبندگی قیر به سنگدانه ها
  • افزایش مقاومت آسفالت در مقابل شن زدگی
  • افزایش مقاومت آسفالت در مقابل ترک خوردگی
  • امکان افزایش فاصله حمل و اجرای آسفالت در هوای سرد
  • هزینه بسیار اندک در مقایسه با عملکرد قابل ملاحظه محصول
آنتی استریپر

فیلم نحوه عملکرد آنتی استریپر

 

pdf - تدبیر تجارت

مشخصات فنی

pdf - تدبیر تجارت

گواهینامه

pdf - تدبیر تجارت

آزمایشات