غلظت دهنده ی رنگ

غلظت دهنده ی رنگ

غلیظ کننده ی رنگ پلی یورتانی

 

عواملی مانند شره کردن رنگ در سطوح عمودی و ته نشینی رنگ، هم تراز بودن آن و… به رفتار ریولوژیکی و ارتباط ویسکوزیته ی رنگ با زمان و سرعت برشی بستگی دارد. بنابراین کنترل ویسکوزیته و خواص ریولوژیکی پوشش ها امر بسیار مهمی است. به طور کلی در صنعت دو نوع پوشش رنگی بر پایه ی آب و بر پایه ی حلال داریم. در پوشش های پایه حلال، از آنجا که رزین یک ماده گرانرو است در نتیجه با تغییر در میزان غلظت آن، می توانیم به ویسکوزیته و غلظت مورد نظر برسیم. اما در پوشش های رنگی پایه آب، این امکان وجود ندارد و برای رسیدن به غلظت مورد نیاز، لازم است از غلیظ کننده ها استفاده شود. به طور کلی غلظت دهنده ها، باتوجه به نوع ساختار و مکانیسم رفتاری خود به دو گروه همگرا و غیر همگرا تقسیم می شوند. غلظت دهنده های همگرا دارای یک بدنه آبدوست با دو سر آبگریز هستند و هنگامی که درون آب یا رنگ های بر پایه ی آب قرار میگیرند، بخش آبدوست در آب حل شده و بخش های آبگریز تمایل به جذب همدیگر دارند. همین امر باعث ایجاد مایسل هایی در رنگ ها می شود.  این مایسل های ایجاد شده می توانند ابعاد و اندازه های مختلفی داشته باشند و تعداد زنجیره هایی که بین این مایسل ها همانند یک پل قرار میگیرند نیز می تواند متفاوت باشد. غلظت دهنده های رنگ پلی یورتانی پایه آب، از نوع غلظت دهنده های همگرا هستند که با ایجاد مایسل هایی در ساختار پوشش های رنگی باعث افزایش غلظت و ویسکوزیته رنگ می شوند. ساختار غلظت دهنده های رنگ پلی یورتانی، همانند سایر غلظت دهنده های همگرا از یک بدنه آبدوست و دو سر آب گریز تشکیل شده است. برای ایجاد بدنه ی آب دوست در غلظت دهنده های رنگ پلی یورتانی، از پلی ال پلی اتیلن گلیکول استفاده می شود و برای ایجاد بخش آبگریز، از گروه عاملی هیدروکسیل استفاده می شود. وجود سر های آبگریز در این غلیظ کننده ها، باعث کاهش جذب آب در رنگ ها و پوشش ها می شود که این یک مزیت مهم و از فواید غلیظ کننده های رنگ پلی یورتانی است.

 

 

غلیظ کننده رنگ

 

 

غلظت دهنده های رنگ پلی یورتانی، با توجه به نحوه ی ساخت خود، به دو گروه غلظت دهنده های رشد مرحله ای یافته و غلظت دهنده های با توزیع وزن مولکولی نسبتا باریک تقسیم می شوند. در غلظت دهنده های رشد مرحله ای یافته، گروه آبگريز كه شامل يك گروه عـاملي هيدروكسيل است، طي واكنش با گروه هاي NCO انتهايي پيش پليمـر تشكيل شده در مرحلة اول، به زنجيرة آبدوست اسـتخلاف مـي گـردد . ولي در غلظت دهنده های با توزیع وزن مولکولی نسبتا باریک، گروه آبگريز كه شامل يك گروه عـاملي ايزوسـيانات ميباشد، طي واكنش با گروه هاي عاملي هيدروكسيل انتهـايي پلـي ال، به طور مـستقيم بـه زنجيـرة آبدوسـت پلـي ال اسـتخلاف مـي گـردد.

از عوامل مهمی که می تواند بر کارایی غلظت دهنده اثر بگذارد، نسبت مولی پلی اتیلن گلیکول به دی ایزوسیانات می باشد که رابطه ی مستقیمی با طول قسمت آبدوست دارد.

 

تیکنر رنگ

 

شبکه ی ایجاد شده بین غلظت دهنده ی پلی یورتانی و بخش آبدوست سیستم، دراثر ایجاد تنش و همزدن به طور موقت از بین می رود اما پس از حذف تنش این شبکه دوباره ایجاد می شود که باعث حفظ خواص سیستم شده و از مزیت های این نوع غلیظ کننده نسبت به غلیظ کننده های سلولزی و آکریلاتی است. غلظت دهنده های پلی یورتانی نسبت به غلظت دهنده های سلولزی و اکریلاتی برتری هایی همانند عدم کاهش براقیت، جریان پذیری بهتر، شست و شوی آسان پوشش ها، مقاومت در برابر شره شدن، کاهش پاشیده شدن به اطراف در اثر اعمال غلتک و پایداری بیولوژیکی را دارند.

 

افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان با نام تجاری TEGO Addibit L300 برای تامین دوام رطوبتی آسفالت استفاده می شود.

پلیمر وستنامر شرکت ایوانیک آلمان در ترکیب با پودر لاستیک استفاده می شود.

پلیمر وستاپلاست شرکت ایوانیک آلمان دامنه عملکردی قیر را در دماهای بالا و پایین افزایش می دهد.

امولسی فایر PKF برای تهیه قیر امولسیونی عملکردی بسیار عالی دارد.

غلیظ کننده قیر امولسیونی (تیکنر) شرکت ایوانیک آلمان برای بهبود غلظت قیر امولسیونی بسیار پرکاربرد می باشد.

وستاوکس بهبود دهنده ی PG قیر با کارایی بهتر از ساسوبیت.

 

×