vestenamer

وستنامر

ترکیب آسان پودر لاستیک با قیر و حذف کلیه مشکلات در تولید آسفالت لاستیکی و اجرای پروژه

پلیمر وستنامر ترکیب کننده پودر لاستیک با قیر است. پلیمرها قوام قیر را مخصوصا در دمای بالا که قیر جاری میشود افزایش داده تا قیر دیرتر روان شود. پلیمر وستنامر همچنین مقاومت مخلوطهای آسفالتی را در برابر خستگی بالا برده و چسبندگی قیر به مصالح را به میزان زیادی افزایش میدهند. پودر لاستیک بازیابی شده بطور وسیعی در اصلاح قیر بکار رفته است. استفاده از پودر لاستیک در آسفالت را میتوان بیشتر به دلیل خاصیت ارتجاعی لاستیک و همچنین سفت بودن آن در درجه حرارتهای محیط دانست.

افزودن پودر لاستیک به قیر موجب افزایش نقطه نرمی و کاهش درجه نفوذ قیر شده و در نتیجه موجب بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی در مناطق با آب و هوای گرم میشود. اما یکی از مشکلاتی که استفاده از پودر لاستیک وجود دارد ترکیب سخت آن با قیر است که پلیمر وستنامر است با دوز مصرفی بسیار کم ترکیب پودر لاستیک با قیر را بدون نیاز به میکسر High Shear تسهیل میکند.  این پلیمر در ترکیب با پودر لاستیک بکار می رود و جایگزینی برای SBS  هستند. پودر لاستیک و وستنامر می تواند به قیر (ترکیب تر) و یا مخلوط آسفالت (ترکیب خشک) اضافه شود. نظر به عملکرد قابل ملاحظه پودر لاستیک در زمان ترکیب با قیر و آسفالت و نتایج به دست آمده از آزمایشات گوناگون، لذا شرکت ایوانیک جهت ایجاد سهولت در ترکیب قیر با پودر لاستیک و برطرف کردن نقاط ضعف این ترکیب، اقدام به عرضه این افزودنی نموده است که کاربرد آن می تواند ضمن افزایش خواص قابل ملاحظه پودر لاستیک در آسفالت، موجب برطرف شدن مشکلات اجرایی از جمله نحوه ترکیب و چسبندگی آسفالت به غلتک و صعوبت تراکم آسفالت و غیره  می گردد.

مزایا:

  • شکنندگی کمتر سطوح جاده ها در دماهای پایین تر
  • امکان اختلاط با قیر یا آسفالت (ترکیب تر و خشک)
  • کاهش دهنده چسبندگی آسفالت به غلتک
  • افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی
  • افزایش مقاومت برابر ترک خوردگی
  • کاهش دهنده آلودگی محیط زیست
  • بدون نیاز به میکسر High Shear
پلیمر وستنامر اصلاح کننده ی قیر
pdf - تدبیر تجارت

آزمایشات

pdf - تدبیر تجارت

مشخصات فنی