vestoplast

وستاپلاست

حذف کلیه مشکلات در تولید آسفالت پلیمری و اجرای پروژه

 امروزه با گسترش علم پلیمر و تولید پلیمر اصلاح کننده آسفالت راهکارهای جدیدی برای زندگی بهتر ارائه می شود. هر ساله دولت ها هزینه هنگفتی را برای راه سازی و ترمیم آسفالت های ترک خورده و فرسوده می پردازند. با توجه به این که مواد اولیه آسفالت قیر ها و ترکیباتی مشابه هستند که از نفت استخراج می شود با مطالعه بر روی این مواد مشاهده شد که می توان با افزودن مواد پلیمری جلوی ترک خوردن و فرسودگی آسفالت ها را گرفت. مطالعه انجام داده شده توسط محققان نشان داد که استفاده از این روش ۵۰ درصد هزینه ها را کاهش می دهد.آمورفوس پلی الفین APAO (وستاپلاست)، به عنوان پلیمر اصلاح کننده آسفالت، محصول پلیمریزه شده و ترکیبی از مزیت های هر دو محصول APP  و الاستومری می باشد. α الفین و ترپلیمر ساخته شده از اتان، پروپن و بوتن بوده و محصولی عمدتا آمورف می باشد که انواع گریدهای مختلف با خواص فیزیکی متفاوت برای کاربردهای فراوان را دارد.  ویسکوزیته کمتر و حالت بلوری، نیروی برشی و دمای اختلاط کمتر و سهولت در اجرا از جمله ویژگیهای این پلیمر است. در  دماهای بالا آسفالت به دلیل روانی قیر، دچار آسیب هایی از قبیل خزش و شیارشدگی می گردد که به استناد آزمایشات به عمل آمده، کاربرد این پلیمر وستاپلاست به عنوان پلیمر اصلاح کننده آسفالت موجب افزایش مقاومت در مقابل خزش دینامیکی به میزان بیش از ۷ برابر و کاهش شیارشدگی آسفالت به میزان بیش از ۴۰ درصد و نیز افزایش مقاومت در مقابل خستگی به میزان بیش از ۴۰ درصد می گردد. ضمن اینکه مقاومت برشی آسفالت را به میزان ۴ برابر بالا برده و موجب افزایش رفتار الاستیک آسفالت در مقابل تغییر شکل می شودنتایج آزمایشات صورت گرفته با پلیمر اصلاح کننده آسفالت وستاپلاست در  آزمایشگاه شرکت ایوانیک بر روی قیر ۶۰/۷۰ ایران و همچنین نتایج آزمایشات  انجام در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک موجود می باشد.

مزایا:

 • ترکیبی از مزیت های پلاستومری و الاستومری
 • اختلاط ساده بدون نیاز به High Shear
 • کاهش دمای مورد نیاز جهت تراکم آسفالت
 • افزایش مقاومت در مقابل خزش دینامیکی
 • کاهش دمای مورد نیاز جهت تراکم اسفالت
 • افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی
 • افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی
 • قابلیت ذخیره سازی بسیار خوب
 • تراکم بدون مشکل در آسفالت
 • افزایش مقاومت برشی
 • افزایش نقطه نرمی قیر
pdf - تدبیر تجارت

آزمایشات

pdf - تدبیر تجارت

مشخصات فنی